top of page

Hoe bereikt u mij?

Correspondentieadres:

C.L.F. Hondentraining en Gedragstherapie

p/a Kerkgracht 85-C

1358 AH Almere

telefoon: 06 - 55 86 39 25

email: contact@anitaneve.nl

 

 

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

en Fabrieken in Almere onder nummer 32131584.

 

Op al mijn diensten en producten zijn mijn Algemene Voorwaarden van toepassing, die ik u op verzoek zal toezenden.

©  C.L.F. Hondentraining en Gedragstherapie | Anita Neve Holding

Zonder voorafgaande en schriftelijk verleende toestemming van C.L.F. Hondentraining en Gedragstherapie mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins.

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Indien de op deze website vermelde informatie of gegevens desalniettemin nadien onjuist blijken te zijn, kunnen C.L.F. Hondentraining en Gedragstherapie, de beheerders en/of samenstellers hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

_DSC5698_kopiëren.jpg
bottom of page